Biografie

'Waarom moest jij nou zo nodig zelf die Tweede Kamer in?', wordt me nogal eens gevraagd. Na de journalistiek en het bedrijfsleven heb ik bewust gekozen voor de politiek. Het is eervol werk om sinds 2008 namens de VVD-kiezers het kabinet te controleren en op te treden als medewetgever.

Eerst als woordvoerder Economische Zaken om ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen. Daarna als woordvoerder Onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Beter willen presteren moet ook anno 2015 voor leraren, scholieren en schoolleiders vanzelfsprekend zijn. En besturen in onderwijsland moeten minder slordig met geld omgaan.

Vanaf november 2012 was ik woordvoerder Verkeer & Vervoer, Luchtvaart & Luchthavens. Zonder goede infrastructuur is onze economie nergens; Nederland als handelsland kan niet zonder. Iedereen moet zo snel en makkelijk mogelijk kunnen reizen voor werk en ontspanning.

Sinds januari 2014 ben ik namens de bijna 2,5 miljoen VVD-kiezers woordvoerder op het gebied van Media en van Luchtvaart, waardoor ik me wederom kan inzetten voor goed omgaan met het belastinggeld bij de Publieke Omroep en discussies over de pers, zomede voor het vestigingsklimaat in ons land - waarvoor Schiphol zo belangrijk is.

Daarnaast ben ik onder meer secretaris van de VVD Tweede Kamerfractie, lid van het Presidium - het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - lid van de Parlementaire EnquĂȘtecommissie Fyra, voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie en voormalig voorzitter van de Tijdelijke commissie ICT.

Ton Elias